Conselleria de Traballo e Benestar
asuntos sociais asunto de todos e todas

Recoñecemento da Experiencia Profesional

domicilio

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos asesorados na provincia de A Coruña: a avaliación realizarase no Centro de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña (Santiago Apostol), Rúa As Xubias 15, A Coruña. Candidatos asesorados na provincia de Lugo: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo Candidatos asesorados na provincia de Ourense: a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense
  • Calendarios de avaliación a partir do 15 de setembro publicaranse proximamente
Candidatos asesorados na provincia de Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

institucions

Taxas de avaliación

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Candidatos asesorados na provincia de A Coruña: a avaliación realizarase no Centro de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña (Santiago Apostol), Rúa As Xubias 15, A Coruña. Candidatos asesorados na provincia de Lugo: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai), Rúa Pintor Corredoira, 2, Lugo Candidatos asesorados na provincia de Ourense: a avaliación realizarase no Centro de Formación Profesional Valverde (Xunta de Galicia) Lugar Valverde, nº 9, Allariz, Ourense Candidatos asesorados na provincia de Pontevedra: a avaliación realizarase no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes -Vigo(Residencia Asistida Monte Arieiro) , Monte Arieiro s/n, Vigo

transporte sanitario

domicilio

socorrismo

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional