Conselleria de Traballo e Benestar
asuntos sociais asunto de todos e todas

Recoñecemento da Experiencia Profesional

probas socorrismo

Calendarios de avaliación na PRAIA DE SANTA CRISTINA (Oleiros – A Coruña):

Condicións de realización das probas de avaliación:

  • 1.- Presentación ás probas: os candidatos deperán personarse, identificándose co seu DNI, na praia de Sta Cristina, na carpa de información que se establecerá na parte central do paseo marítimo, con media hora de antelación en relación á hora que teñen programada a avaliación no calendario.
  • 2.- Roupa axeitada para as probas: Os candidatos deberán ir provistos de neopreno, aletas, e opcionalmente gorro e gafas. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.
  • 3.- Meteoroloxía: As probas cancelaranse ou suspenderanse en caso de alerta meteorolóxica adversa de nivel laranxa ou vermella, que en tal caso se avisará con antelación de alomenos un día a través desta mesma páxina web.
  • 4.- Consentimento informado: Os candidatos deberán ler e asinar o día que estean citados para a proba o consentimento informado sobre as condicións de realización da proba de avaliación que se anexa a continuación.
  • 5.- Calendario-horario: A continuación anéxase o calendario e horarios programados para o inicio das probas para todos os candidatos/as.

domicilio

institucions

información xuvenil

pragas

socorrismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional