Conselleria de Traballo e Benestar
asuntos sociais asunto de todos e todas

Recoñecemento da Experiencia Profesional

Socorrismo

Domicilio

Institucións

Socorrismo

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

  • Os calendarios das avaliacións que se realizarán posteriormente iranse publicando proximamente.
    A simulación da UC1083_2: Rescatar a persoas en caso de accidente o situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais, realizarse a finais do mes de xaneiro na praia de Sta Cristina, en Oleiros, A Coruña. A través desta mesma páxina web citaranse aos correspondentes candidatos, indicando o lugar, día, hora e condicións para a realización da proba.

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional