Conselleria de Traballo e Benestar
asuntos sociais asunto de todos e todas

Recoñecemento da Experiencia Profesional

Socorrismo

Domicilio

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

 

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional