Conselleria de Economía, Emprego e Industria
apoio

A Prevención de Riscos laborais

Portal de Traballo

Prevención de Riscos Laborais

A Consellería de Economía, Emprego e Industria deseña e implementa políticas públicas relativas á seguridade e saúde laborais. Neste apartado encontrará información sobre oferta formativa, servizos de prevención alleos, entidades auditoras, entidades formativas, etc.

Servizos Directos

ISSGAmoitoollo  Delt@ Servizos de Prevención AlleosPrevencion10.es