Conselleria de Traballo e Benestar
apoio

A Formación e as Cualificacións

Portal de Traballo

Formación e Cualificacións

 Esta sección ofrece información sobre a Formación e Cualificacións xestionadas pola Consellería de Traballo e Benestar.

Aviso: Requirimentos técnicos para o sistema de control biometrico de presencia nos cursos de formación

 

Servizos directos

Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia Recoñecemento Experiencia Profesional Competencias Clave Gases fluorados Instituto Galego das Cualificacións Aplicacións do Instituto Galego das Cualificacións