Conselleria de Traballo e Benestar
apoio

O Cooperativismo e a Economía Social

Portal de Traballo

Cooperativismo e Economia Social

Esta sección contén información sobre materias competencia da Consellería de Traballo e Benestar en relación a Cooperativismo, Sociedades Laborais e Centros Especiais de Emprego.

Servizos directos

Rede Eusumo Escola Cooperativa Móbil Exposición itinerante

Trámites en liña

COOPERATIVAS  

Asociacións do Sector

Asociacións de cooperativas