Conselleria de Economía, Emprego e Industria
asuntos sociais asunto de todos e todas

Competencias clave para o ano 2015

Resolución do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Cumprindo  o calendario do anexo II da resolución, publícanse os resultados definitivos das probas realizadas o pasado 23 de maio de 2015.

Para consultar o resultado obtido  introducir  o DNI / NIE noBuscador de notas”.

Os resultados positivos de APTO obtidos nas probas realizadas,  comunícanse ao Servizo Publico de Emprego para que conste no expediente individualizado de todas as persoas que aprobaron as competencias clave aos efectos das xestións que se realicen nas oficinas de emprego.

En breve prazo enviarase por correo postal o certificado do resultado das probas ao enderezo que consta na solicitude inscrición.

Instituto Galego das Cualificacións


•    Teléfono de contacto:     981.546840    981.541562    981.546808
•    Fax:     981.544604
•    Enderezo electrónico:      ctb.igcualif@xunta.es

Tarxeta Informativa Competencias Clave

Consulta de notas