Conselleria de Traballo e Benestar
asuntos sociais asunto de todos e todas

Competencias clave para o ano 2015

Publicada,  no Diario Oficial de Galicia nº 51 do 16 de marzo de 2015:

Resolución do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación:

A resolución contén os seguintes anexos:

Anexo I     Solicitude. Procedemento TR306A
Anexo II     Calendario do procedemento
Anexo III     Requisitos formativos de acceso aos certificados de profesionalidade
Anexo IV     Exencións ás probas de avaliación na competencia de lingua galega
Anexo V     Validacións das competencias por ter superados estudos regrados
Anexo VI      Certificados de profesionalidade que requiren a competencia en lingua              estranxeira

•    Prazo de solicitudes abrangue do 17 de marzo ata o 10 de abril
•    Lugar de realización das probas previse que sexa en Silleda (Pontevedra) como nas últimas convocatorias (ver artigo nº  9 da Resolución)

Recomendacións:
-    Prégase entregar a solicitude o antes posible
-    No caso de identificación co pasaporte, hai que achegar fotocopia coa solicitude (ver artigo nº 7 da Resolución)
-    No caso de solicitudes cumprimentadas a man, pregase claridade nos datos.

Instituto Galego das Cualificacións         Teléfonos: 981.546840  981.541562

-    Mail:  ctb.igcualif@xunta.es 

Tarxeta Informativa Competencias Clave

Consulta de notas