Conselleria de Traballo e Benestar
asuntos sociais asunto de todos e todas

Competencias clave

Resolución do 7 de marzo de 2014 , da Dirección Xeral de Emprego e Formación pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Cumprindo  o calendario do anexo II da resolución, publícanse os resultados definitivos das probas realizadas o pasado 24 de maio de 2014.

Para consultar o resultado obtido  introducir o DNI / NIE no “Buscador de notas.

Os resultados positivos de APTO obtidos nas probas realizadas,  comunícanse   ao Servizo Publico de Emprego para que conste no expediente individualizado de todas as persoas que aprobaron as competencias clave aos efectos das xestións que se realicen nas oficinas de emprego.

En breve prazo enviarase por correo postal o certificado do resultado das probas ao enderezo que consta na solicitude inscrición.

Instituto Galego das Cualificacións         Teléfonos: 981.546840  981.541562

-    Mail:  ctb.igcualif@xunta.es 

Tarxeta Informativa Competencias Clave

Convocatoria ata 2014