Conselleria de Economía, Emprego e Industria
asuntos sociais asunto de todos e todas

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Busco Formación > Cursos dirixidos a Traballadores desempregados

Cursos dirixidos a Traballadores Desempregados

Dende esta sección ten acceso ó buscador de cursos do plan AFD (dirixidos a desempregados inscritos no paro) e ó buscador de cursos cofinanciados polo Fondo Social Europeo (dirixidos tanto a desempregados coma a ocupados)

Ligazóns relacionadas

Programación aprobada

Documentos relacionados