Conselleria de Economía, Emprego e Industria
asuntos sociais asunto de todos e todas

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Formación para o Emprego > Accións Formativas dirixidas prioritariamente a desempregados (AFD)

Normativa

ORDE do 30 decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 16 de febreiro

Programación aprobada

Documentos relacionados